KALENDER 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vintermøde: Fredag den 10.februar kl.18:00 i Forsamlingshuset
se program her

Generalforsamling: søndag den 12.marts kl.10:00 i Forsamlingshuset
Dagsorden ifølge vedtægterne. Program følger senere
Med sejlerhilsen
Bestyrelsen

Søsætning er planlagt til 27. og 29. april. Standerhejsning 30. april.

Vi var 5 smukke sejlskibe på vandet. Det er ikke rigtig kapsejlads, men der går jo altid sport i det .
Ti gaster mødte op og fik en forrygende tur sammen med skipperne på bådene i frisk vind og vi hilste også på ørrederne i havbruget.
Skulle du få lyst til at prøve, skal du møde op på havnen onsdage kl. 18:30, og vi finder en plads til dig om bord.
Har du spørgsmål? Gå ind på www.bisserupsejlklub.dk og find medlemmer af bestyrelsen du kan kontakte.

 

Foto fra bådoptagning 2007

Billeder fra Brombærturen september 2006

Foredrag med Ejvind fra Gi'vind - omtale og foto

Foto fra havnefesten 2006

Se fotos
fra standerhejsning 2006