Nyt medlem?

TIL NYE MEDLEMMER

Optagelse af medlemmer i Bisserup Sejlklub afgøres af bestyrelsen, der skelnes mellem passive og aktive medlemmer. For optagelse på venteliste til bådplads kræves minimum passivt medlemsskab.

1. Passivt kontingent, der p.t. udgør kr../år 275,-

2. Aktiv kontingent kr./år 1200,-

3. Slæbestedsbruger kr./år 350,- (kræver som minimum også passivt medlemskab).

For optagelse på venteliste til bådplads betales Kr. 1250,- beløbet kan dels indgå i et indskud, når du får en havneplads, dels tilbagebetales hvis dette ønskes, fordi du endnu ikke har fået en havneplads. Det medfører naturligvis sletning fra ventelisten.

Til bestyrelsens hjælp bedes du oplyse følgende:

Undertegnede ansøger herved om optagelse i Bisserup Sejlklub som:

_____ aktivt medlem.

_____ passivt medlem + slæbestedsbruger ______

Jeg ønsker optagelse på venteliste til bådplads; Ja _____ Nej _____

Stilling: _________________________________Tlf._________________

Mobil __________________

Email-adresse______________________________

Navn: ____________________________________________________ Alder __________

Adr.: ____________________________________________________________________

Bådens type og størrelse:

Kort om sejlererfaring:

Kortfattet motiveret ansøgning, samt håndværksmæssige kvalifikationer:

___________________________________ underskrift